Owls are not what they seem

If I'm here less often than usual, that's because I haven't been feeling my best lately. Taking longer walks while shooting photos seems to lift me up, so I try to make it outside every day. Results vary. It will pass, it always does.

Everything I'm wearing is either thrifted, or a gift, or old.

All photos by myself.

Jeśli bywam tu ostatnio rzadziej niż zwykle, to dlatego, że nie czuję się całkiem dobrze. Ale chodzenie pomaga mi wypłynąć na powierzchnię, więc staram się codziennie wyjść na dwór i przy okazji zrobić zdjęcia. Efekty są różne. Przejdzie mi, zawsze przechodzi.

Wszystko, co mam na sobie, jest albo z second handów, albo otrzymane w prezencie, albo stare.

Zdjęcia zrobiłam sama.

Follow