Enjoy the silence

I've been sitting here for what feels like hours, and I really have nothing to say today. Enjoy the silence
Siedzę tu już chyba całą wieczność i naprawdę nie mam dziś nic do powiedzena. Enjoy the silence.
All the stuff I'm wearing is either, old, or gifted, or vintage, or found, except for the bag which is new. Hat is new to me vintage from Holy Rags. Pin is also new to me, from soviet era, from Soviet Dreams.

All photos by myself.
Wszystko, co mam na sobie jest albo stare, albo podarowane, albo vintage, albo znalezione, poza torbą, która jest nowa. Kapelusz jest vintage z Holy Rags. Przypinka jest z czasów ZSRR, z Soviet Dreams.

Zdjęcia zrobiłam sama.

Follow