Another Late Inspiration Thursday: My Vintage Vogue

Geeze, I'm late again! Sorry about that! Just when I decide to start blogging and do it regularly, I get loads of work and forget all about the pleasant things like writing here. You can always count on me to do that sort of thing. But I'll get better, I promise.

What can you say about a brilliant idea like this? It's full of wonderful styles from the days of old, it's authentic, it's inspiring, it's Vogue. It's got the loveliest dresses you could ever imagine and you can always dream of having one or two (or a a handful of dozens) like that. The girl behind this site, Jessica, is a collector of old Vogue issues. She chooses the illustrations she finds most interesting, scans them and lets us feast our eyes on them daily on her tumblr. What a lovely lady! Thank you!

O rany, i znowu się spóźniam! Przepraszam! Jak tylko zdecydowałam się zacząć blogować regularnie, to przygniata mnie robota i zapominam o takich miłych rzeczach, jak pisanie tutaj. Zawsze możecie liczyć na to, że takie coś mi się przydarzy. Ale poprawię się, obiecuję.

Co można powiedzieć o tak genialnym pomyśle? Pełno tam fantastycznych stylów sprzed lat, mnóstwo autentyczności, inspiracji i Vogue'a. Są tam najcudowniejsze sukienki, jakie można sobie wyobrazić i można sobie pomarzyć o tym, że się ma jedną albo dwie (albo sto). Dziewczyna, która prowadzi tę stronę, Jessica, kolekcjonuje stare Vogue'i. Wybiera najciekawsze ilustracje, skanuje i pozwala nam się nimi cieszyć codziennie na swoim tumblrze. Co za wspaniała kobieta! Dziękuję!

No comments